فروش ویژه

تراورتن

تاریخچه صنعت سنگ ایران

تاریخچه صنعت سنگ ایران

محیط زیست مجموعه بسیار عظیم و درهم پیچیده ای از اجزا و عوامل فعال گوناگونی است که بر اثر یک روند و تکامل تدریجی موجودات زنده و اجزا سازنده سطح زمین شکل گرفته است. این مجموعه که از آب، هوا، انرژی، حیات زیستی و غیره تشکیل شده است، طبیعت و کلیه موجودات زنده را در برگرفته، بر فعالیت های انسان تاثیر می گذارد و در ضمن از آن ها متاثر می شود. مطابق با شواهد موجود، معدن کاری و استفاده از مواد معدنی، قدمت هزاران ساله دارد یعنی از زمانی که بشر طلا را در معادن رو باز و یا رودخانه ها کشف و با وسایل ابتدایی استخراج کرد به معدن کاری پرداخت.کاری که در آن زمان با وسایل ابتدایی و هزینه ای کم امکان پذیر بود و به همین دلیل نیاز به دانش و تخصص خاصی نداشت اما امروزه معدن کاری حرفه ای بسیار پیچیده است. با استخراج هر چه بیشتر معادن و عمیق و وسیع تر شدن فضای عملیاتی آنها، وسعت تاثیرات فعالیت های معدن کاری حرفه ای بسیار پیچیده است.با استخراج هرچه بیشتر معادن و عمیق و وسیع شدن فضاوی عملیاتی آن ها، وسعت تاثیرات فعالیت های معدن کاری، روزبه روز رو به افزایش است. اثرات زیست محیطی این پدیده نیز از جمله مواردی است که مرتبا مورد سنجش قرار می گیرد.

2 Comments

  • Avatar
   Davie Locksmith
   سپتامبر 13, 2021

   Very interesting topic, regards for putting up. More Info At: Davie Locksmith

  • Avatar
   Davie Locksmith
   سپتامبر 13, 2021

   Very interesting subject, regards for putting up. More Info At: Davie Locksmith

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code