فروش ویژه

تراورتن

عوامل موثر در کنترل کیفیت سنگ های تزئینی

عوامل موثر در کنترل کیفیت سنگ های تزئینی

سنگ یکی از مصالح ساختمانی بسیار قدیمی است. انواع مختلف سنگ را که دارای لازم باشند، می توان به عنوان سنگ ساختمانی  مورد استفاده قرار داد. تولید و مصرف سنگ های تزئینی و نما در ایران دارای تاریخچه طولانی است. استفاده از این سنگ ها در هزاره های نخست شکل گیری تمدن در سرزمین ایران، چه به عنوان سنگ های ساختمانی و چه سنگ های تزئینی داخل بناها مرسوم بوده است. تنوع سنگ های تزئینی اعم از رسوبی، دگرگونی و آذرین نفوذی و خروجی از یک سو و تنوع روش های استخراج، تولید کوپ، برش، ساب و تیشه ای کردناز سوی دیگر و همچنین افزایش بسیار شدید مصرف آن در ساخت و سازهای کشور در عهد معاصر، باعث شده که این صنعت به صورت یک حرفه مهم در اقتصاد ایران در آید.

بعضی از این دسته بندی ها توسط معدنکاران و دارندگان کارخانه های سنگبری، تولیدگنندگان ، فروشندگان و مصرف کنندگان آنها ابداع شده است. در کلی ترین دسته بندی، کلیه سنگ های تزئینی و نما، برحسب مقاومت آنها در در برش، به دو دسته نرم بر و سخت بر تقسیم شده اند که براساس سختی آنها صورت گرفته است. در دسته بندی دیگری که کمی متنوع تر است سنگ ها در بازار تولید و مصرف به گرانیت از یکسو و انواع سنگ مرمریت، تراورتن، چینی و غیره از سوی دیگر تقسیم شده اند. در این دسته یندی گرانیت الزاما در معنی سنگ شناختی و علمی خود به کار نمی رود بلکه اصطلاحی است که انواع سنگ های آذرین اعم از نفوذی، خروجی و یا طیف کاملی از اسیدی تا اولترابازیک (فوق قلیایی ) را می پوشاند سنگ های غیر گرانیت که از نظر سنگ شناختی در گروه های رسوبی و یا دگرگونی قرار می گیرند. در عرف معدنکاران داراری نام های متعددی از جمله تراورتن، مرمریت، چینی، کریستال و بسیاری نام های دیگر می باشد.

طراحی یک برنامه صحیح برای استفاده بهینه از ذخایر عظیم سنگ تزئینی کشور در مقطع کنونی می تواند تا حد زیادی کشور را از اتکا به درآمد حاصل از نفت و رشد صادرات غیر نفتی کمک نماید. تعیین کیفیت و تهیه شناسنامه های جامع سنگ های تزئینی  ایران از مواردی است که امکان برنامه ریزی و سرمایه گذاری بر روی ذخایر سنگ ساختمانی را در برنامه های توسعه کشور از هر دو جهت ساخت و ساز در داخل و صادرات به خارج، به نحو دقیق تری مهیا سازد. آشنایی با استاندارد های مورد نیاز برای سنگ های تزئینی و اندازه گیری خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ های تزئینی کشور می تواند تا حد زیادی در افزایش بازارهای فروش سنگ های مرغوب و رقابت پذیر کشور موثر باشد.

برگرفته از مجله شهر سنگ

114 Comments

  • Avatar
   John Lam
   آوریل 2, 2020

   In the event that you don't eat healthy, you won't get great changeless outcomes. With respect to work out, no hustling, except if you have been a tip top competitor and have the quality of the child of the breeze covered up under the fat of the tummy!

  • Avatar
   Chelsea Stewart
   مه 4, 2020

   Eggplant contains fiber, nutrients and minerals, just as a high water content. Thus, it is a perfect nourishment to control weight, not exclusively to look great yet for wellbeing Keto BHB RX.

  • Avatar
   Charles Lingle
   مه 9, 2020

   Have you at any point attempted chia water with lemon? Notwithstanding being invigorating, this is a beverage fit for refining the body , giving us various cancer prevention agents and encouraging weight reduction .

  • Avatar
   Beatrice Sanders
   مه 13, 2020

   On the off chance that the seller squeezed the catch, the video will be spared and you will know precisely what occurred? Here you can guarantee your conveyance rapidly.

  • Avatar
   mr seo
   ژوئن 2, 2020

   You completely match our expectation and the variety of our information. Resurge

  • Avatar
   mr seo
   ژوئن 2, 2020

   I would also motivate just about every person to save this web page for any favorite assistance to assist posted the appearance. LeptoConnect

  • Avatar
   mr seo
   ژوئن 3, 2020

   Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!.. African Fat Flusher

  • Avatar
   mr seo
   ژوئن 3, 2020

   First You got a great blog .I will be interested in more similar topics. i see you got really very useful topics, i will be always checking your blog thanks. Leptitox

  • Avatar
   mr seo
   ژوئن 3, 2020

   I was taking a gander at some of your posts on this site and I consider this site is truly informational! Keep setting up.. His Secret Obsession

  • Avatar
   mr seo
   ژوئن 3, 2020

   Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! Cinderella Solution

  • Avatar
   mr seo
   ژوئن 3, 2020

   Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! Cinderella Solution

  • Avatar
   mr seo
   ژوئن 3, 2020

   I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this.. YTA Method Review

  • Avatar
   mr seo
   ژوئن 3, 2020

   Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know. Leptoconnect

  • Avatar
   mr seo
   ژوئن 3, 2020

   The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought you have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention. Make Him Worship You

  • Avatar
   mr seo
   ژوئن 3, 2020

   This is a splendid website! I"m extremely content with the remarks!. Leptitox

  • Avatar
   mr seo
   ژوئن 3, 2020

   This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more ... good luck. Obsession Method

  • Avatar
   mr seo
   ژوئن 3, 2020

   Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post. Instapage

  • Avatar
   mr seo
   ژوئن 3, 2020

   A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one. Resurge

  • Avatar
   mr seo
   ژوئن 3, 2020

   Took me time to understand all of the comments, but I seriously enjoyed the write-up. It proved being really helpful to me and Im positive to all of the commenters right here! Its constantly nice when you can not only be informed, but also entertained! I am certain you had enjoyable writing this write-up. Resurge

  • Avatar
   Resurge
   ژوئن 3, 2020

   This is my first time i visit here. I found so many entertaining stuff in your blog, especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the leisure here! Keep up the good work. I have been meaning to write something like this on my website and you have given me an idea. Resurge

  • Avatar
   mr seo
   ژوئن 3, 2020

   I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this.. Resurge

  • Avatar
   mr seo
   ژوئن 3, 2020

   I enjoy it for creating the details, keep up the truly amazing perform continuing Leptitox

  • Avatar
   African Fat Flusher
   ژوئن 3, 2020

   Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! African Fat Flusher

  • Avatar
   mr seo
   ژوئن 3, 2020

   I have read your excellent post. This is a great job. I have enjoyed reading your post first time. I want to say thanks for this post. Thank you... Leptitox

  • Avatar
   His Secret Obsession
   ژوئن 3, 2020

   cool you write, the information is very good and interesting, I'll give you a link to my site. His Secret Obsession

  • Avatar
   Diabetes Freedom
   ژوئن 4, 2020

   This is a smart blog. I mean it. You have so much knowledge about this issue, and so much passion. You also know how to make people rally behind it, obviously from the responses. Diabetes Freedom

  • Avatar
   Diabetes Freedom Review
   ژوئن 4, 2020

   This is a splendid website! I"m extremely content with the remarks!. Diabetes Freedom Review

  • Avatar
   ÃÀÅ® ӰƬ£º
   ژوئن 4, 2020

   Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and new initiatives in the same niche. Blog gave us useful information to work. You have done an amazing job! ÃÀÅ® ӰƬ£º

  • Avatar
   Doris Mejia
   ژوئیه 1, 2020

   Heating soft drink is a genuine generally useful powder. With a thousand and one potential uses, it is a fundamental for the devotees of straightforward stunts to complete and compelling of numerous types. With no reactions known to the body to date, bicarbonate is a sound, characteristic and safe item. With respect to the numerous advantages of bicarbonate, we learn it consistently. Moreover, who might have felt that it could likewise be utilized to get in shape and lose pounds?

  • Avatar
   travel experiences of a lifetime
   ژوئیه 5, 2020

   Very informative post ! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign ! travel experiences of a lifetime

  • Avatar
   jack payne
   سپتامبر 8, 2020

   I really like your blogs. Your all blogs content is very user friendly and all blogs are very informative. Yellowstone Beth Dutton Coat

  • Avatar
   feveti3958
   فوریه 22, 2021

   Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing watch free movies

  • Avatar
   seomoz
   آوریل 6, 2021

   Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. pay for paper writing

  • Avatar
   yoyokhan
   آوریل 17, 2021

   I’m happy I located this blog! From time to time, students want to cognitive the keys of productive literary essays composing. Your first-class knowledge about this good post can become a proper basis for such people. nice one traitement punaises de lit paris

  • Avatar
   yoyokhan
   آوریل 20, 2021

   Wow, this is fascinating reading. I am glad I found this and got to read it. Great job on this content. I liked it a lot. Thanks for the great and unique info. Gifts Flash

  • Avatar
   seomoz
   آوریل 21, 2021

   i joined so many seo forum on the internet and they are really quite helpful and i have learned a lot, Buy Instagram Likes

  • Avatar
   yoyokhan
   آوریل 22, 2021

   You will find dissertation online sites via internet settle purchase not surprisingly well-known while in the web pages. mixtape cover designers

  • Avatar
   yoyokhan
   آوریل 30, 2021

   Yes, I am entirely agreed with this article, and I just want say that this article is very helpful and enlightening. I also have some precious piece of concerned info !!!!!!Thanks. web link

  • Avatar
   yoyokhan
   آوریل 30, 2021

   Personal injury claims for car accident, work accident and public accident. We are a non-profit marketing group who allocate your case to one of our panel of solicitors who specialise in personal injury. accident at work

  • Avatar
   Ricky Peter
   مه 3, 2021

   If we are going to talk about murals, it is a harsh reality that there are people who do not appreciate artworks like this. I feel bad, but there is Yellowstone Season 4 Jackets less that I can do

  • Avatar
   Ricky Peter
   مه 3, 2021

   I am very happy to read this. Kelly Reilly Beth Dutton Coat This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that's at the other blogs. Appreciate your sharing this best posting.

  • Avatar
   seomoz
   مه 7, 2021

   This is some great information. I expect additional facts like this was distributed across the web today. web site

  • Avatar
   yoyokhan
   مه 7, 2021

   I really impressed after read this because of some quality work and informative thoughts . I just wanna say thanks for the writer and wish you all the best for coming!. Drone Camera

  • Avatar
   mahnoor faizan
   مه 17, 2021

   Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon! red viagra 150mg online with free shipping

  • Avatar
   yoyokhan
   مه 18, 2021

   Hi, I find reading this article a joy. It is extremely helpful and interesting and very much looking forward to reading more of your work.. 香港 speed dating

  • Avatar
   yoyokhan
   مه 18, 2021

   hi and thanks for the actual blog post ive recently been searching regarding this specific advice on-line for sum hours these days as a result thanks pgslot auto

  • Avatar
   yoyokhan
   مه 19, 2021

   I really thank you for the valuable info on this great subject and look forward to more great posts. Thanks a lot for enjoying this beauty article with me. I am appreciating it very much! Looking forward to another great article. Good luck to the author! All the best! bitcoin rush

  • Avatar
   brock
   مه 27, 2021

   Hmm… I interpret blogs on a analogous issue, however i never visited your blog. I added it to populars also i’ll be your faithful primer. 相睇

  • Avatar
   愛情
   ژوئن 4, 2021

   Thanks great information 愛情

  • Avatar
   yoyokhan
   ژوئن 4, 2021

   It is a good site post without fail. Not too many people would actually, the way you just did. I am impressed that there is so much information about this subject that has been uncovered and you’ve defeated yourself this time, with so much quality. Good Works! gmail help

  • Avatar
   yoyokhan
   ژوئن 7, 2021

   Pretty good post. I have just stumbled upon your blog and enjoyed reading your blog posts very much. I am looking for new posts to get more precious info. Big thanks for the useful info. สมัคร pussy888

  • Avatar
   yoyokhan
   ژوئن 8, 2021

   I’ve been surfing online more than 5 hours today, yet I never found any interesting article like yours without a doubt. It’s pretty worth enough for me. Thanks... ligaciputra

  • Avatar
   yoyokhan
   ژوئن 9, 2021

   The writer has outdone himself this time. It is not at all enough; the website is also utmost perfect. I will never forget to visit your site again and again. Dewacash

  • Avatar
   mahnoor faizan
   ژوئن 10, 2021

   I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have enjoyed reading. poker88

  • Avatar
   yoyokhan
   ژوئن 14, 2021

   I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article... seekarticles.com

  • Avatar
   yoyokhan
   ژوئن 19, 2021

   I havent any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us. Ligaciputra

  • Avatar
   yoyokhan
   ژوئن 22, 2021

   I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article... Best plumber in san diego, west coast-heating

  • Avatar
   mahnoor faizan
   ژوئن 24, 2021

   Thank you because you have been willing to share information with us. we will always appreciate all you have done here because I know you are very concerned with our. daftar nagapoker

  • Avatar
   yoyokhan
   ژوئن 26, 2021

   Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts. daftar poker88

  • Avatar
   farah's couture
   ژوئن 28, 2021

   I am typically to blogging i truly appreciate your site content. This content has truly peaks my interest. I’m going to bookmark your internet site and keep checking for first time information. JOVANI EVENING DRESS

  • Avatar
   Farah's Couture
   ژوئن 29, 2021

   This will be a great website, will you be involved in doing an interview regarding how you created it? If so e-mail me! Long sleeve evening dresses uk

  • Avatar
   BRIGHT DIGITAL Österreich
   ژوئیه 1, 2021

   Thank you for some other informative website. The place else may just I get that kind of information written in such a perfect method? I have a venture that I am simply now running on, and I’ve been at the glance out for such info.

   wordpress agentur in Salzburg

   website entwicklung innsbruck

  • Avatar
   yoyokhan
   ژوئیه 1, 2021

   I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article... bingo canada

  • Avatar
   naila
   ژوئیه 4, 2021

   I can’t believe focusing long enough to research; much less write this kind of article. You’ve outdone yourself with this material without a doubt. It is one of the greatest contents. ดูหนังออนไลน์

  • Avatar
   chinacasting
   ژوئیه 7, 2021

   Youre so cool! I dont suppose Ive read anything such as this just before. So nice to find somebody by original thoughts on this subject. realy thanks for beginning this up. this site is something that is required over the internet, someone with some originality. beneficial problem for bringing a new challenge towards world wide web! Cleanroom Molding small batch

  • Avatar
   BRIGHT DIGITAL Österreich
   ژوئیه 8, 2021

   Helpful post and great sharing. A couple of things in here I haven’t thought about before, I would like to take this moment to say that I really like your blog. It has been a fantastic resource of information for me. Thank you so much!

   Suchmaschinenoptimierung Österreich

   E-Commerce Agentur

  • Avatar
   chinacasting
   ژوئیه 12, 2021

   Hey, your site is very interesting.. Plus it was something I’m able to definitely relate with Ill constantly stop by for your blog therefore i hope you continue making fun and interesting posts like this one… Thermoplastic foam molding

  • Avatar
   yoyo
   ژوئیه 19, 2021

   I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people. joker game

  • Avatar
   yoyokhan
   ژوئیه 23, 2021

   Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! agencje rekrutacyjne it

  • Avatar
   China Casting
   ژوئیه 28, 2021

   Optimal humanity messages, because toasts. are hands down sent out certain times in the evening reception and therefore are supposed to end entertaining, amusing furthermore useful what’s more. best man speaches.

   Structural foam molding companies

   China zinc die casting

  • Avatar
   mahnoor faizan
   ژوئیه 29, 2021

   You there, this is really good post here. Thanks for taking the time to post such valuable information. Quality content is what always gets the visitors coming. บาคาร่า

  • Avatar
   james astorga
   اوت 2, 2021

   good article it is very inspiring and knowledgeable content good work dude keep it up Suicide Squad Costumes

  • Avatar
   pgslot
   اوت 12, 2021

   มันไม่ได้มีแค่เจ้าเดียว แต่มันมีหลายเจ้ามาก ๆ อย่างเจ้าที่มีชื่อว่า jungle king

  • Avatar
   pgslot
   اوت 12, 2021

   ต้องใช้สูตรแบบเร่งรัด dreamtech

  • Avatar
   pgslot
   اوت 12, 2021

   การเล่น wild west gold ยิ่งทำได้สะดวกมากขึ้น

  • Avatar
   pgslot
   اوت 12, 2021

   หาบทความอ่านเล่น ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสล็อต อ่านต่อได้ที่นี่ https://www.alexanderdevenezuela.com

  • Avatar
   Kizzy Grey
   اوت 26, 2021

   In the event that you don't eat healthily, you won't get great changeless outcomes. With respect to work out, no hustling, except if you have been a tip-top competitor and have the quality of the child of the breeze covered up under the fat of the tummy! If you believe in your interests and you searching for college according to your interest then, I suggest an article about Best college major. read it once.

  • Avatar
   Malia Wilson
   اوت 26, 2021

   Admiring the time and effort you put into your blog and the detailed information you offer!. if you want to download Minecraft Shaders in your game, then I know one blog about Shaders. we are providing the various shader in this blog, you can use them and enjoy your game.

  • Avatar
   mahnoor faizan
   اوت 29, 2021

   Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really great posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Thank you! buy league of legends account

  • Avatar
   Haniya hunan
   اوت 30, 2021

   Wow, cool post. I’d like to write like this too – taking time and real hard work to make a great article… but I put things off too much and never seem to get started. Thanks though. cenforce 100mg

  • Avatar
   Shannon Ragland
   سپتامبر 23, 2021

   I really enjoyed the article and found it to be very inspirational. There is an article I wrote about this yes no wheel. "Yes/no" decisions are the most basic in day-to-day life. This kind of article may be of interest to you, so visit the site and check it out. Thank you very much.

  • Avatar
   james astorga
   اكتبر 5, 2021

   Thanks for posting this great and full of informative content I really like it good work dude keep it up Squid Games Costume Guide

  • Avatar
   james astorga
   اكتبر 8, 2021

   Amazing blog it is very helpful and full of knowledge content good work keep it up Squid Games Costume

  • Avatar
   Jhon
   اكتبر 19, 2021

   I think this is the right decision organization xiii coat because in this case the mass rally could be more deadly. This virus is so deadly and we have all received refunds from the authorities. You have always been so kind and helpful!

  • Avatar
   home cleaning edinburgh
   اكتبر 27, 2021

   therefore let me reword that: Thnkx for the treat however yeah Thnkx for spending the time to talk about this, I feel strongly concerning it and love reading more on this topic. If doable, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more details? it is extraordinarily useful on behalf of me. massive thumb up for this blog home cleaning edinburgh

  • Avatar
   lezaalava
   اكتبر 28, 2021

   I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later. All the best lezaalava

  • Avatar
   Electric Range Repair in Montclair
   نوامبر 8, 2021

   Our team strives not only to provide quality professional appliance repair services, but also takes care of the manufacturer’s warranty if any part does not work after its installation. Our goal is that customers are always happy with the result and we understand that for this we need to try to provide better service, not just repair Gas Range Repair in Montclair

  • Avatar
   jasonalbert
   نوامبر 9, 2021

   Very useful post. This is the first time I visit here. I found so much interesting stuff in your blog especially its discussion. Really it's a great article. Keep it up.Yellowstone Vest Kevin Costner

  • Avatar
   Amara Scott
   نوامبر 13, 2021

   Wonderful blog post. This is absolute magic of you! If you are interested in developing software and you want to add a different tool then it will provide you with different tools in which the tool is Adobezii Software the ability to draw animation frame-by-frame, Animate CC is the way to go. Animate, at its core, is about using digital tools to create individual frames of animation.

  • Avatar
   Jack Smith
   نوامبر 13, 2021

   Guangdong Huaya Furniture Industrial Co., Ltd. is an innovative customized swing door cabinet manufacturer integrating professional R & D design, manufacturing, global sales and after-sales service. The company is located in Shunde, Guangdong, the capital of furniture in China. It is also one of the earliest companies in China to launch customized products.

  • Avatar
   Home depot health check
   نوامبر 14, 2021

   , I feel strongly concerning it and love reading more on this topic. If doable, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more details? it is extraordinarily useful on behalf of me. massive thumb up for this blog Home depot health check

  • Avatar
   online casino real money
   نوامبر 16, 2021

   .. therefore let me reword that: Thnkx for the treat however yeah Thnkx for spending the time to talk about this, I feel strongly concerning it and love reading more on this topic. If doable, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more details? it is extraordinarily useful on behalf of me. massive thumb up for this blog online casino real money

  • Avatar
   online casino real money canada
   نوامبر 16, 2021

   Safest messages, or a toasts. are generally launched at one point during the wedding but are likely to just be hilarious, humorous to unusual as well. best man jokes online casino real money canada

  • Avatar
   Devin Jonh
   نوامبر 18, 2021

   You completely match our expectations and the variety of our information. If you are an Android user then plz read our blog List of The Best ePUB. It helps you read eBooks on the screen with the most pleasant reading experience.

  • Avatar
   mshahid
   نوامبر 18, 2021

   His or her shape of unrealistic tats were initially threatening. Lindsay utilized gun first basic, whereas this girl snuck outside by printer ink dog pen. I used absolutely sure the all truly on the shade, with the tattoo can be taken from the body shape. make an own temporary tattoo 먹튀

  • Avatar
   mshahid
   نوامبر 21, 2021

   I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates. 먹튀검증사이트

  • Avatar
   mshahid
   نوامبر 24, 2021

   Two full thumbs up for this magneficent article of yours. I've really enjoyed reading this article today and I think this might be one of the best article that I've read yet. Please, keep this work going on in the same quality. 토토사이트

  • Avatar
   mshahid
   دسامبر 1, 2021

   Excellent website you have here: so much cool information!.. 안전놀이터

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code