فروش ویژه

تراورتن

آب بندی و حفاظت از سنگ

آب بندی و حفاظت از سنگ

آب بندی سنگ اینگونه انجام می شود که با استفاده از مواد شیمیایی مخصوص، مانع از نفوذ مایعات به سنگ شویم. تمام سنگ ها سوراخ دار هستند و بعضی سوراخ های بیشتری دارند و در مورد بعضی از آن ها مانند بعضی لایم استون ها و گرانیت های هوند شده، استفاده از مواد آب بندی بسیار توصیه می شود. به کار بردن آب بندها برای مرمریت ها و تراورتن هایی که شدیدا ساب خورده اند و یا گرانیت های با چگالی بالا ممکن است لازم نباشد. اما اگر در مورد مفید بودنش شک دارید بدانید که این کار ضرری در پی ندارد. در صورتی که درست عمل کند و مانع افتادن لکه بر روی سنگ شود در هزینه لک زدایی صرفه جویی کرده اید.

برای سنگ هایی که سوراخ های زیادی دارند ممکن است لازم باشد چند بار از مواد آب بندی استفاده کنیم. نوعا برای گرانیت ها دوباره استفاده از مواد آب بندی پیشنهاد می شود، اما برای گرانیت های پر سوراخ، سند استون ها، کواتزها و سنگ های نظیر تیم این ها سه مرتبه یا بیشتر به کار بردن مواد آب بندی لازم است.

قانون مشخصی وجود ندارد اما معمولا آب بندی سنگ دو تا پنج سال دوام دارد و دوام مکان هایی که بیشتردر معرض نور، حرارت، موار شیمیایی و یا عبور و مرور هستند، دوام مواد آب بندی کمتر است. برای امتحان این مساله باید روی نقاط مشکوک آب ریخت و بعد از نیم ساعت میزان جذب آب را بررسی کرد.

ارائه شده از مجله شهر سنگ

4 Comments

  • Avatar
   Davie Locksmith
   سپتامبر 13, 2021

   Very interesting topic, appreciate it for putting up. More Info At: Davie Locksmith

  • Avatar
   Davie Locksmith
   سپتامبر 13, 2021

   Very interesting subject, thanks for putting up. More Info At: Davie Locksmith

  • Avatar
   Pearlie Woodham
   اكتبر 23, 2021

   Thank you so much for providing us this wonderful post. Most people will find it useful. Also you can prank your friends and relatives with our fake whatsapp generator, which gives you a chance to create fake whatsapp chat similar to real whatsapp chat.

  • Avatar
   Christopher
   نوامبر 9, 2021

   Your article is very useful, your content is excellent. I have read a lot of articles, but your article left a deep impression on me. Free word-per-minute (WPM) tests and evaluations can help you figure out what you can do to improve your typing speed. Go to my blog for more information.

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code