فروش ویژه

تراورتن

انواع لکه ها

انواع لکه ها

معمولا لکه ها در پنج دسته قرار می گیرند:

1- لکه های آلی (قهو، چایی، نوشیدنی، سس خردل و ...)

2- لکه های غیر آلی (جوهر، رنگ و ...)

3-  لکه های روغنی (روغن نباتی، روغن موتور و ...)

4-  لکه های بیولوژیک (کپک و ...)

5-  لکه های فلزی (مس، پوسیدگی فلزات و ...)برای از بین بردن لکه های آلی و غیرآلی از پمادی حاوی پراکسید هیدروژن (آب اکسیژنه) استفاده می کنند. پمادی که برای لکه های روغنی به کار

میرود، معمولا حاوی استون می باشد. اما برای لکه های بیولوژیک از کپک زداهای معمول در خانه ها استفاده می شود. در حالی که برای لکه های

فلزی از پودر مخصوص فلزات استفاده می شود.
ارائه شده از مجله شهر سنگ

2 Comments

  • Avatar
   Davie Locksmith
   سپتامبر 13, 2021

   Very interesting subject, regards for putting up. More Info At: Davie Locksmith

  • Avatar
   Davie Locksmith
   سپتامبر 13, 2021

   Very interesting topic, regards for putting up. More Info At: Davie Locksmith

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code