فروش ویژه

تراورتن

اصفهان قطب صنعت سنگ و پایتخت سنگ در کشور است

اصفهان قطب صنعت سنگ و پایتخت سنگ در کشور است

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سنگبری استان اصفهان با بیان این که درحال حاضر استان اصفهان با دارا بودن دو هزار واحد سنگبری کشور از شش هزار واحد موجود بیشترین سنگ کشور را تولید می کند. افزود: این واحدهای سنگبری بیش از پنجاه درصد از سنگ مورد نیاز در کشور را تولید می کنند و از این رو می توان اصفهان را به عنوان قطب صنعت سنگ و پایتخت سنگ در کشور نامید.

وی افزود: همسوسازی دولت همراه با تولید داخلی به منظور انجام صادرات سنگ امری ضروری است و باید از ظرفیت اساتید دانشگاه و نخبگان غافل شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا احمدی در افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته که در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار شد اعتلای کمی و کیفی تولید و ارتقای دانش فنی و سطح تکنولوژی صنعت سنگ را از اهداف اصلی برپایی این نمایشگاه دانست و اظهار داشت : معرفی تولید کنندگان برتر، شناسایی زمینه های صادرات و بازارهای جدید، آشنایی با تولیدات روز جهان و آخرین پیشرفت های این صنعت در ایران و آشنایی با نیاز بازار و مصرف کننده از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

ارائه شده از مجله شهر سنگ

2 Comments

  • Avatar
   Davie Locksmith
   سپتامبر 13, 2021

   Very interesting subject, thanks for putting up. More Info At: Davie Locksmith

  • Avatar
   Davie Locksmith
   سپتامبر 13, 2021

   Very interesting topic, thank you for posting. More Info At: Davie Locksmith

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code