فروش ویژه

تراورتن

عوامل موثر در عمر مفید سنگ ساختمانی:

عوامل موثر در عمر مفید سنگ ساختمانی:

بسیاری از سنگ های ساختمانی بر اثر استخراج نادرست هدر می روند. استفاده از مواد منفجره یا استفاده نامناسب از مته های حفاری ممکن است منجر به ایجاد ترک هایی در سنگ شود. ممکن است برخی از ترک ها میکروسکوپی باشند، اما حتی در این مقیاس نیز باعث نفوذ عوامل تخریب و درنتیجه متلاشی سنگ می شوند. در مورد سنگ های لایه لایه فرآوری هایی از قبیل برش و صیقل از جهت سطوح موازی لایه بندی صورت گیرد. اگر در مراحل استخراج، ساب و صیقل سنگ نیز بی دقتی شود، سبب ایجاد ترک، درزه در سنگ می شود درنتیجه پدیده هوازی سریع خواهد شد.

1- سنگ انتخابی باید از هرگونه درزه، ترک، شکاف یا سایر نقاط ضعف عاری باشد.

2- سنگ را باید قبل از انتخاب آزمایش کرد. آزمایش های موردنیاز براساس کاربرد سنگ باید تعیین شوند.

3- قبل از انتخاب سنگ باید آن را با مطالعات میکروسکوپی بررسی نمود و در صورت وجود مقادیر بیش از حد کانی های مضر و ناپایدار به صورت تجمعی از به کار بردن آنها در ساختمان پرهیز نمود.

4- تراکم یک سنگ لزوما تضمین کننده دوام آن نیست.

5- سنگ های با مقدار جذب آب زیاد فقط در نواحی خشک استفاده شوند. سنگ های با تخلخل خیلی زیاد نباید در اقلیم های سرد و مرطوب استفاده شوند. در شرایط خاص جهت محافظت سنگ می توان از پارافین یا مواد مخصوص استفاده نمود.

آزمایش مقاومت در یخبندان برای سنگ هایی که در مناطق سرد به کار می روند ضروری است طراح برای این آزمایش باید تعداد دوره های لازم یخبندان را با توجه به محل کاربرد تعیین نماید.

در محیط هایی که با گازها و مواد شیمیایی سروکار دارند با دوام سنگ موردنظر در برابر این مواد با آزمایش بررسی شود. کلا سنگ های آهکی و ماسه سنگ هایی که سیمان آنها از نوع آهکی باشد. نسبت به این محیط ها پایداری کمتری دارند.
ارائه شده از مجله شهر سنگ

1 Comments

  • Avatar
   Davie Locksmith
   سپتامبر 13, 2021

   Very interesting topic, appreciate it for posting. More Info At: Davie Locksmith

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code