فروش ویژه

تراورتن

مشخصات کلی انتخاب سنگ برای مصارف ساختمانی

مشخصات کلی انتخاب سنگ برای مصارف ساختمانی

سنگ های مورد استفاده در کارهای ساختمانی باید دارای مشخصات زیر باشند:

1.بافت سنگ باید ساختمانی سالم داشته باشد، یعنی بدون شیار، ترک و رگه های سست باشند.

2.بدون هرگونه خلل و فرج باشد.

3.پوسیدگی نداشته باشد.

4.یکدست، یکنواخت، همگن باشد.

5.سنگ ساختمانی نباید آب زیاد جذب کند، لذا نباید:

الف.در آب متلاشی یا حل شود.

ب.تمام یا قسمتی از آن بیش از 8 درصد وزن خود آب بمکد.

6.سنگ ساختمانی نباید آلوده به مواد طبیعی و مصنوعی باشد.

7.سنگ باید شرایط فیزیکی و شیمیایی محیط را تحمل کند، لذا باید:

الف.در برابر باد، یخبندان، تغییرات دما و در صورت وجود جریان آب در مقابل آن و کلیه عوامل فرسایش مقاومت کند.

ب.در برابر محیط های شیمیایی اسیدی و قلیایی و همچنین عمل آبکافت و اکسیداسیون مقاومت کند.

8.مقاومت فشاری برای قطعات باربر نباید کمتر از 150 کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد.

9.در مقابل سایش مقاوم باشد.
برگرفته از کتاب سنگ و معدن و صنایع وابسته

1 Comments

  • Avatar
   Davie Locksmith
   سپتامبر 13, 2021

   Very interesting subject, thank you for putting up. More Info At: Davie Locksmith

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code