فروش ویژه

تراورتن

ویژگی های سنگ کف

ویژگی های سنگ کف

سنگ کف می بایست از تخلخل مناسب (پایین) برخوردار باشد.

شاید سوال در ذهن شما ایجاد شود چرا تخلخل سنگ کف موضوع مهمی می باشد و در ردیف اول اهمیت قرار گرفته است جواب این سوال ساده است زیرا سنگ فرش ها عموما تحت سایش و فشار سطحی زیادی هستند عواملی چون عابران پیاده، خودروهای بزرگ و کوچک ، عوامل ضربه ای چون سقوط اجسام، کشیده شدن اجسام سخت مانند انواع آهن آلات میزهای تحریر ...

به هر میزان تخلخل سنگ پایین تر باشد فشردگی ذرات تشکیل دهنده سنگ بیشتر و صاب پذیری آن بالاتر، مقاومت فشاری اش بیشتر، جذب آب پایین تر که سبب می شود هیچ گونه مایعی و یا رنگی به سادگی به داخل سنگ نفوذ ننماید، در مناطق سرد سیری هر چقدر که میزان جذب آب کمتر باشد مقدار کمتری از این مایع حیاتی داخل سنگ نفوذ کرده و منجمد می شودو این انجماد باعث ترکیدن سنگ و ازبین رفتن استحکام سنگ می شود ولی توجه به تخلخل سنگ و استفاده ننمودن از سنگ نامناسب از این امر جلوگیری می کند سنگ هایی که می توان در کف به راحتی استفاده کرد انواع گرانیت و انواع مرمریت ها که رنگ سفید کمتر داشته باشند و در آنالیز آنها میزان آهک خیلی زیاد نباشد.
برگرفته از کتاب سنگ و معدن و صنایع وابسته

2 Comments

  • Avatar
   Davie Locksmith
   سپتامبر 13, 2021

   Very interesting subject, regards for posting. More Info At: Davie Locksmith

  • Avatar
   Davie Locksmith
   سپتامبر 13, 2021

   Very interesting subject, thanks for posting. More Info At: Davie Locksmith

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code