فروش ویژه

تراورتن

معادن مرمر ایران

معادن مرمر ایران

در جایجای ایران معادن مهمی از مرمر وجود دارد. که از شاخصهای آن می توان به مرمر صورتی نقده، سبز شاهین دژ، سبز آب باریک آذرشهر، سبز عباس آباد جلفا ، سبز توران پشت یزد و سبز بورق یزد. جوشقان اصفهان،  مرمر خلج خراسان،  پرتقالی کاشمر، مرمراسفند کرمان، و تنگویه (تلنگویه)سیرجان، ده رستم بم و معادن مرمر محلات و استان فارس را نام برد.

خصوصیات شاخص درمرمر:

    رنگ

    بافت

سختی

تخلخل

حلالیت

مقاومت

قدرت

سختی سنگهای مرمر3 الی 4 می باشد البته مرمرهایی که از کوآرتز تشکیل شده باشد سختی بیشتری نسبت به مرمرهای کلسیتی دارد.
ارائه شده از سایت www.fironstone.com

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code