فروش ویژه

تراورتن

عوامل موثر در کنترل کیفیت سنگ های تزئینی

عوامل موثر در کنترل کیفیت سنگ های تزئینی

سنگ یکی از مصالح ساختمانی بسیار قدیمی است. انواع مختلف سنگ را که دارای مشخصات لازم باشند ، می توان به عنوان سنگ ساختمانی مورد استفاده قرار داد تولید و مصرف سنگ های تزئینی و نما در ایران ، دارای تاریخچه طولانی است. استفاده از این سنگ ها در هزاره های نخست شکل گیری تمدن در سرزمین ایران ، چه به عنوان سنگ های ساختمانی و چه سنگ های تزئینی داخل بناها مرسوم بوده است. تنوع سنگ های تزئینی اعم از رسوبی ، دگرگونی ، و آذرین نفوذی و خروجی از یک سو و تنوع روش های استخراج ، تولید کوپ ، برش ، ساب و تیشه ای کردن از سوی دیگر و همچنین افزایش بسیار شدید مصرف آن در ساخت و سازهای کشور در عهد معاصر ، باعث شده که این صنعت به صورت یک حرفه مهم در اقتصاد ایران درآید.

آنچه به عنوان سنگ های تزئینی و نما در ایران شهرت یافته از دیدگاه های مختلف دسته بندی شده است.

بسیاری از این دسته بندی ها توسط معدنکاران و دارندگان کارخانه های سنگبری ، تولیدکنندگان ، فروشندگان و مصرف کنندگان آنها ابداع شده است. در کلی ترین دسته بندی ، کلیه سنگ های تزئینی و نما ، برحسب مقاومت آنها در برش ، به دو دسته نرم بر و سخت بر تقسیم شده اند که براساس سختی آنها صورت گرفته است. در دسته بندی دیگری که کمی متنوع تر است سنگ ها در بازار تولید و مصرف به گرانیت از یک سو و انواع سنگ مرمریت ، تراورتن ، چینی و غیره از سوی دیگر تقسیم شده اند. در این دسته بندی گرانیت الزاما در معنی سنگ شناختی و علمی خود به کار نمی رود بلکه اصطلاحی است که انواع سنگ های آذرین اعم از نفوذی ، خروجی و یا طیف کاملی از اسیدی تا اولتراباازیک (فوق قلیایی) را می پوشاند. سنگ های غیر گرانیت که از نظر سنگ شناختی در گروه های رسوبی و یا دگرگونی قرار می گیرند ، در عرف معدنکاران دارای نام های متعددی از جمله تراورتن ، مرمریت ، چینی ، کریستال و بسیاری نام های دیگر می باشد.
ارائه شده از مجله شهر سنگ

3 Comments

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code