Blog - whats new?

سودای سنگ

سودای سنگ

  دسته بندی نشده      362 Comments      views (16850)
قابلبت های معدنی کشوری مانند ایران به قدری است که اگر برنامه ریزی دقیق و مشخصی در این بخش مشخص شود می تواند زمینه های توسعه صادرات غیر نفتی را فراهم آورد. مزیت های نسبی کشور در زمینه سنگ های زینتی ساختمانی با توجه به تنوع زیاد و ذخیره قابل توجه منابع معدنی در این بخش پتانسیل های بالقوه ای را در زمینه استخراج، فرآوری و صادرات این سنگ ها فراهم آورده است.
نمای سنگ های ساختمانی مجتمع سنگ گندمک
سنگ های ساختمانی مجتمع سنگ گندمک
سنگ تراورتن

سنگ تراورتن

  دسته بندی نشده      134 Comments      views (5940)
تراورتن از ته نشین شدن مواد بر اثر آب داغ یا سرد در غارها ایجاد شده است که شامل استالاکتیت و استالاگمیت می باشد. درحال حاضر 52 معدن فعال تراورتن در کشور موجود می باشد و معادن فعال تحت پوشش انجمن صاحبان معادن سنگ 24 معدن است. تراورتن سنگی کلسیم دار می باشد. سطح تراورتن مناسب جهت بتونه و پرنمودن ، پولیش و آنتیک نمودن می باشد. در عین حال در شرایط آب و هوائی گرم می توان جهت مصارف خارجی نیز از آن استفاده نمود.
بنای سنگی

بنای سنگی

  دسته بندی نشده      144 Comments      views (7229)
برای ساختن بنایی سنگی باید یکسری الزامات در هنگام اجرا رعایت شوند. این مبانی که ضامن ساخت بنا با کیفیت بهتر خواهند بود عبارتند از: * در هنگام بنایی ، باید سنگ را ابتدا مرتوب کرد و سپس از آن استفاده نمود. * سنگ ها به صورت کله و راسته باید به نحوی روی هم قرار گیرند که قطعات به خوبی در یکدیگر قفل بست شوند و نباید بندهای بین سنگ ها روی یکدیگر قرار گیرد. * ملات در بین سنگ ها باید به نحوی قرار گیرد که مانع از تماس لبه های سنگ فوقانی و تحتانی ب
Showing 1 to 4 of 34 (1 Pages)